Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH otrzymała Certyfikat Studia z Przyszłością w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków. Więcej informacji tutaj

Department of Geophysics WGGiOŚ AGH received the Certificate of Studies with the Future in the third edition of the National Program of Accreditation of Directions. More details here

Applied Geophysics in English

  Until the 17th of February, the submission process for Master Studies in Applied Geophysics is open. We invite candidates who hold B.Sc. degree in the field of Earth Sciences (geology, mining, well logging, etc.). The detailed information can be found here: https://www.international.agh.edu.pl/eng/regular-studies/education-offer/second-cycle-degree-programmes/geophysics-applied-geophysics/. Detailed instruction and dates you can find here: https://www.international.agh.edu.pl/eng/main/ Study Geophysics in Krakow!

Read More

W dniu 30.VIII.2019 r. odszedł od nas Kolega i Przyjaciel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku odszedł od nas Kolega i Przyjaciel   prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Kowalczuk   Człowiek szlachetny, prawy, mądry, dobry, lubiany i ceniony Kolega.   Wieloletni pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, wychowawca i opiekun […]

Read More

Informacja o Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego

Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego. Zgodnie z Regulaminem ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Stypendium. Wnioski należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ AGH. Termin składania wniosków upływa z […]

Read More