Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH otrzymała Certyfikat Studia z Przyszłością w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków. Więcej informacji tutaj

Department of Geophysics WGGiOŚ AGH received the Certificate of Studies with the Future in the third edition of the National Program of Accreditation of Directions. More details here

Informacja o Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego (2 czerwca 2020)

Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego. Zgodnie z Regulaminem ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Stypendium. Wnioski należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ AGH. Termin składania wniosków upływa z […]

Read More

Applied Geophysics in English

  Until the 17th of February, the submission process for Master Studies in Applied Geophysics is open. We invite candidates who hold B.Sc. degree in the field of Earth Sciences (geology, mining, well logging, etc.). The detailed information can be found here: https://www.international.agh.edu.pl/eng/regular-studies/education-offer/second-cycle-degree-programmes/geophysics-applied-geophysics/. Detailed instruction and dates you can find here: https://www.international.agh.edu.pl/eng/main/ Study Geophysics in Krakow!

Read More