Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH otrzymała Certyfikat Studia z Przyszłością w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków. Więcej informacji tutaj

Department of Geophysics WGGiOŚ AGH received the Certificate of Studies with the Future in the third edition of the National Program of Accreditation of Directions. More details here

Informacja o Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego

Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego. Zgodnie z Regulaminem ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Stypendium. Wnioski należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ AGH. Termin składania wniosków upływa z […]

Read More

Stypendium im. Prof A. M. Dziewońskiego

Informacja o Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego. Zgodnie z Regulaminem ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Stypendium. Wnioski należy składać w […]

Read More