Category Archives: Katedra_Geofizyki

Kształcenie specjalistów

Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH od roku akademickiego 2008/2009 prowadzi samodzielny kierunek geofizyka na studiach I stopnia. Studia te trwają 7 semestrów. W roku ak. 2011/12 otwarto również specjalność geofizyka stosowana na ww. kierunku, na studiach II stopnia. Studia te trwają 3 semestry. Program studiów na kierunku geofizyka ma poszerzony zakres wiedzy z zakresu matematyki i […]

Read More

Wydawnictwa

Pracownicy Katedry Geofizyki wzbogacali i nadal biorą czynny udział w działalności wydawniczej Wydziału: W ramach Zeszytów Naukowych AGH w latach 1988 – 1993 ukazało się 14 tomów specjalistycznych z serii Geofizyka Stosowana, redaktorem serii był prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina. W latach następnych przedstawiciel Katedry Geofizyki miał stałe miejsce komitecie redakcyjnym Kwartalnika AGH Geologia, […]

Read More

Partnerzy

Katedra Geofizyki współpracuje z krajowymi jednostkami geofizycznymi i geologicznymi o charakterze naukowo-badawczym (PAN, PIG, GIG, IGNiG) i przemysłowym (GK Processing Sp. z o.o. w Krakowie, Geofizyka Toruń Sp. z o.o., PBG, PGNiG S.A., KGHM Polska Miedź oraz spółkami węglowymi i innymi jednostkami przemysłowymi). Współpraca ta jest źródłem inspiracji do podejmowania nowych tematów, których rozwiązanie przynosi […]

Read More

Aparatura badawcza

W roku 2013 Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH uzyskała grant aparaturowy pt. Modernizacja laboratorium geofizycznego dla zwiększenia możliwości wyznaczania parametrów fizycznych skał w warunkach in situ i laboratoryjnych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej. Zakupy aparaturowe zostały zrealizowane do końca 2015 r. Dzięki wykonanym zadaniom inwestycyjnych zespoły badawcze są obecnie wyposażone w nowoczesny sprzęt do badań […]

Read More

Tematyka badawcza

Tematyka podejmowanych przez pracowników Katedry Geofizyki prac podstawowych, badawczo-rozwojowych i stosowanych obejmuje szeroki wachlarz problemów z zakresu geofizyki stosowanej – poszukiwawczej, górniczej, inżynierskiej oraz zastosowania metod geofizycznych w ochronie środowiska. Realizowane są badania podstawowe, które przyczyniają się do ogólnego rozwoju nauk o Ziemi oraz projekty utylitarne, zamawiane przez jednostki gospodarcze. W Katedrze Geofizyki podejmowane są […]

Read More

Historia Katedry

Katedra Geofizki w roku jubileuszu 70-lecia Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Geofizyki na Wydziale Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie kontynuuje siedemdziesięcioletnią tradycję kształcenia magistrów inżynierów geofizyków, promocji wysoko wykwalifikowanej kadry doktorów i doktorów habilitowanych oraz realizacji prac naukowo-badawczych w szeroko pojmowanej dziedzinie geofizyki stosowanej oraz nauk […]

Read More

Profil Katedry

Schemat organizacyjny Katedry Geofizyki obejmuje zespoły badawcze, prowadzące prace w zakresie praktycznie wszystkich metod geofizycznych stosowanych w poszukiwaniach złóż surowców, inżynierii i ochronie środowiska. Realizowane są badania podstawowe, które przyczyniają się do ogólnego rozwoju nauk o Ziemi oraz projekty utylitarne, zamawiane przez jednostki gospodarcze. W Katedrze Geofizyki podejmowane są prace z zakresu poszukiwania nowych bogactw […]

Read More