Category Archives: Kształcenie_oferta dydaktyczna

Studia podyplomowe z Geofizyki stosowanej

 Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe z geofizyki stosowanej mają na celu zapoznanie słuchaczy z możliwością zastosowaniem metod geofizycznych w różnych gałęziach gospodarki. Przekazane zostaną podstawy naukowe najczęściej stosowanych metod i pokazane przykłady ich stosowania. Słuchacze zapoznają się również z podstawową interpretacją danych geofizycznych i dowiedzą się o możliwościach i ograniczeniach nauczanych metod geofizycznych. Studia dadzą wiedzę […]

Read More

Perspektywy zawodowe

Nabyta wiedza z zakresu stosowania metod geofizycznych pozwala absolwentom kierunku Geofizyka na wykorzystanie tych metod do zadań poszukiwawczych i inżynierskich. Ponadto absolwenci potrafią zaprojektować i wykonać badania geofizyczne dla oceny zagrożeń naturalnych i indukowanych działalnością człowieka, w szczególności zagrożeń związanych z pozyskiwaniem energii i surowców. Dodatkową umiejętnością jest planowanie i wykonanie geofizycznego monitoringu stanu środowiska […]

Read More

Praktyki

Studenci odbywają praktyki terenowe z geologii ogólnej (semestr 2 studiów stacjonarnych I stopnia) i z metod geofizycznych (semestr 6 studiów stacjonarnych I stopnia). Praktyki zawodowe z geofizyki trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Do najważniejszych instytucji i firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Instytut Geofizyki PAN […]

Read More

Studia II stopnia AG

Szczegółowy spis przedmiotów The mission of the AGH University Science and Technology in Krakow involves educating students in the fields of critical importance to the economy based on knowledge, which are essential for a dynamic and sustainable development of the country and Europe. This strategy is to continually improve the level of education, while adapting […]

Read More

Studia II stopnia

Szczegółowy spis przedmiotów Studia II stopnia kierunku Geofizyka to trzy semestry, w trakcie których słuchacz zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz szeroką wiedzę specjalistyczną z zakresu geofizyki ogólnej i stosowanej. Poszerza też swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności opisu oraz analizy parametrów geofizycznych mierzonych w różnorodnych metodach w aspekcie zróżnicowania […]

Read More

Studia I stopnia

Szczegółowy spis przedmiotów W trakcie siedmio-semestralnych studiów I stopnia studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych i nauk o Ziemi oraz podstawową wiedzę specjalistyczną z obszaru geofizyki ogólnej i stosowanej. Ważnym elementem tych studiów jest nabycie przez studentów umiejętności pracy zespołowej. W tym czasie kurs geofizyki obejmuje przedmioty specjalistyczne m.in. sejsmikę, geofizykę otworową, grawimetrię […]

Read More