Category Archives: Oferta współpracy

Laboratorium Badań Radiometrycznych

Kierownik: Nguyen Dinh Chau i Marcin Zych Zespół badań radiometrycznych prowadzi pomiary laboratoryjne w zakresie: zawartości izotopów promieniotwórczych (uranu, toru, radu, radonu, ołowiu i polonu) w próbkach stałych i ciekłych, oceny oddziaływania promieniowania jonizującego z środowiskiem, ekspertyz stanu zagrożenia radiologicznego powstałego z działalności górnictwa i prac geologiczno-poszukiwawczych. Wyniki mają zastosowanie w geofizyce inżynierskiej i górniczej, […]

Read More

Pracownia przetwarzania i interpetacji profilowań geofizyki otworowej

Kierownik: Jadwiga Jarzyna Zespół: Paulina Krakowska, Edyta Puskarczyk, Kamila Wawrzyniak-Guz Zespół petrofizyki i geofizyki otworowej prowadzi prace w zakresie przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki otworowej, z uwzględnieniem nowoczesnych profilowań akustycznych, NMR i GEM oraz danych archiwalnych, skalowania informacji geologicznej z badań laboratoryjnych, geofizyki otworowej i sejsmiki, zaawansowanych analiz statystycznych i sztucznych sieci neuronowych oraz modelowania […]

Read More

Pracownia przetwarzania i interpetacji danych sejsmicznych

Kierownik: Kamil Cichostępski   Zespół sejsmiczny Katedry Geofizyki zajmuje się przetwarzaniem i interpretacją danych sejsmicznych. Dysponujemy nowoczesnymi systemami przetwarzania i interpretacji danych refleksyjnych, dzięki którym możemy wykonać przetwarzanie danych tak sejsmiki inżynierskiej jak i głębokich, sejsmicznych zdjęć strukturalno-złożowych.     Zakres działalności: Przetwarzanie danych 2D/3D zarówno lądowych jak i morskich dla celów interpretacji strukturalnej i […]

Read More

Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Kierownik: Edyta Puskarczyk Spektrometr Maran Ultra 23MHz (wraz z kompletem wzorców kalibracyjnych), firmy Oxford Ins. Ltd., GB, przeznaczony jest do badania zawartości wodoru (wody i innych związków zawierających wodór) w skałach ale też w innych materiałach (glebach, piaskach, budowlanych, chemicznych, spożywczych). Dla skał dedykowany do wyznaczania porowatości ogólnej i efektywnej oraz rozkładu nasycenia mediów w […]

Read More

Laboratorium Badań Własności Termicznych

Kierownik: Edyta Puskarczyk Badaniach wykonuje się na próbkach skał wyciętych z rdzeni wiertniczych oraz pobieranych m.in. z odsłonięć geologicznych czy kopalń. Wykonujemy pomiary również na materiałach budowlanych, izolacyjnych, ceramicznych, itp. Przedmiotem pomiaru jest współczynnik przewodności cieplnej, a na jego podstawie możliwość obliczenia oraz konstrukcji map rozkładu gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego. Laboratorium wyposażone w zestaw pomiarowy […]

Read More

Laboratorium Badań Własności Sprężystych i Mechanicznych

Kierownik: Edyta Puskarczyk Laboratorium specjalizuje się w badaniach skał, wykonywanych na próbkach rdzeni wiertniczych oraz próbkach pobieranych m.in. z odsłonięć geologicznych czy kopalń. Próbki mogą być badane w stanie powietrzno-suchym, przy 100 % nasyceniu (dowolnym medium) oraz przy nasyceniu resztkowym. Wykonujemy pomiary również na materiałach budowlanych, ceramicznych, itp. Laboratorium wyposażone w zestaw Ultrasonic Velocity System […]

Read More

Laboratorium Badań Własności Elektrycznych

Kierownik: Edyta Puskarczyk Przedmiotem pomiaru jest elektryczna oporność właściwa / przewodnictwo właściwe skał. Pomiary wykonuje się dla próbki suchej lub nasyconej dowolnym medium, równocześnie wykonuje się pomiar oporności cieczy nasycającej próbkę. Na podstawie pomiarów oporu oblicza się oporność właściwą. Pomiary mogą być wykonane przy różnych poziomach nasycenia. W tym celu pomiar wykonuje się wielokrotnie, po […]

Read More