Category Archives: Prace naukowo badawcze

Geoelektryczne

Kierownik: Grzegorz Bania, bania@agh.edu.pl, +48 12 617 23 56 Stanowisko badawcze do prowadzenia modelowań analogowych 2D/3D w zakresie metody elektrooporowej. Możliwość prowadzenia modelowań dla metod: VES, ERT i badań specjalnych (m. in. z pogrążonym źródłem). W przypadku ERT 2D profil składa się ze 100 elektrod rozmieszczonych co 1.5 cm. Istnieje możliwość wykonania badań dla obiektów […]

Read More

Badanie własności magnetycznych

Kierownik: Anna Wojas, awojas@agh.edu.pl, tel. 12 617 23 58 Aparatura: Kappametr KT-6 (AGICO – Advanced Geoscience Instruments Company, Republika Czeska), miernik podatności magnetycznej MS2 z czujnikami MS2B i MS2C (Bartington Instruments, Wielka Brytania) Parametry: podatność magnetyczna niskoczęstotliwościowa, podatność magnetyczna wysokoczęstotliwościowa, częstotliwościowa zależność podatności magnetycznej, masowa podatność magnetyczna, anizotropia podatności magnetycznej (m.in. magnetyczna lineacja, magnetyczna foliacja, […]

Read More

Badania radiometryczne

Kierownik: Nguyen Dinh Chau, cnd@agh.edu.pl +48 12 8883983 oraz Marcin Zych, zych@geol.agh.edu.pl telefon: +48 126172423   Aparatura: tor pomiarowy spektrometrii gamma firmy ORTEC, z kryształem studzienkowym NaI(Tl) lub kryształem 2” LaBr3(Ce), wzorce aktywności RGK, RGU oraz RGTh, dwukomorowy analizator promieniowania alfa firmy ORTEC Mierzone parametry: oznaczania zawartości K, U (Ra), Th oraz pierwiastków alfa-promieniotwórczych Opis: […]

Read More

Magnetyczny Rezonans Jądrowy NMR

Kierownik: Edyta Puskarczyk, tel. 32-29 lub 604100620, puskar@agh.edu.pl Aparatura:   Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego MaranUltra 23MHz, firmy Resonance Instruments Ltd. wraz z komputerem i oprogramowaniem Przeznaczenie: spektrometr przeznaczony jest do badania zawartości wodoru (wody i innych związków zawierających wodór) w skałach ale też w innych materiałach (glebach, piaskach, budowlanych, chemicznych, spożywczych). Dla skał dedykowany do […]

Read More

Badanie własności sprężystych i mechanicznych

Kierownik: Edyta Puskarczyk, tel. 12 6173229 lub 604100620, puskar@agh.edu.pl Aparatura wykorzystywana w laboratorium firmy GCTS (USA): Zestaw do pomiarów prędkości i dynamicznych modułów sprężystych: zestaw Ultrasonic Velocity System ULT-100 GCTS: generator fal sprężystych nadajniki i odbiorniki – czujniki o różnych częstotliwościach pracy komputer wraz z oprogramowaniem do akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych przystawka do pomiaru […]

Read More

Badanie własności elektrycznych

Kierownik: Edyta Puskarczyk, tel. 12 6173229 lub 604100620, puskar@agh.edu.pl Aparatura: Aparatura wykorzystywana w laboratorium: zestaw Advanced Resistivity System 300 firmy CoreLab Ins.: miernik komora do pomiarów oporności cieczy miernik oporności dla ciał stałych miernik do pomiaru oporności w symulowanych warunkach złożowych (pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze) czujnik do pomiaru ciał stałych (rdzenie) i materiałów […]

Read More

Oprogramowanie

Builder C++ – kompilator języka C++  firmy Embarcadero, narzędzie do tworzenia aplikacji (m.in. pakietu Geowin) EMIGMA v7.8 firmy  PetRos EiKon Inc. Program służy do modelowań 3D danych magnetotellurycznych Grapher (http://www.goldensoftware.com/products/grapher; http://www.grapher.pl/) – program do tworzenia wykresów 2D i 3D w zastosowaniach naukowych i inżynierskich Hampson-Russell Suit (http://www.cgg.com/en/What-We-Do/GeoSoftware/Solutions/HampsonRussell) w pełni zintegrowane środowisko programów do interpretacji złożowej […]

Read More

Współpraca

AAPG, American Association of Petroleum Geologists  EAGE, European Association of Geoscientist & Engineers   SEG, Society of Exploration Geophysicists      Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku GDDKiK Geofizyka Toruń SA  GEOSTANDARD Sp. Z o.o. we Wrocławiu  Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.  Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN  Instytut […]

Read More

Laboratoria

Labolatorium badań własności elektrycznych Labolatorium badań własności sprężystych i mechanicznych Labolatorium badań własności termicznych Labolatorium magnetycznego rezonansu jądrowego NMR Labolatorium badań radiometrycznych Labolatorium badań własności magnetycznych Labolatorium geoelektryczne Labolatorium mobilne

Read More