Category Archives: Employee

Engineering and technical staff

mgr inż. Michał ĆWIKLIK A-0, p. I, pok. 119a (Sekretariat), E-mail: cwiklik@agh.edu.pl Phone: +48 12 617 23 53 Publikacje Wiesław SUŁOWSKI A-0, niski parter, pok. 019k Phone:+48 12 617 24 06 Henryk POLAŃSKI A-0, niski parter, pok. 019k Phone:+48 12 617 24 06

Read More

Retired professors

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI prof. dr hab. inż. Janusz MADEJ prof. dr hab. inż. Maria BAŁA prof. hab. inż. Grzegorz BOJDYS prof. dr hab. inż. Teresa GRABOWSKA prof.dr hab. inż. Marek LEMBERGER dr hab. inż. Zofia MAJEWSKA, prof. AGH prof.dr hab. inż. Henryk MARCAK prof. dr hab. inż. Juliusz MIECZNIK dr hab. […]

Read More

Research and teaching staff

dr hab. inż. Jerzy DEC Head of Department A-0, I p., pok. 115 E-mail: geodec@agh.edu.pl Phone: +48 12 617 32 01 research interests: seismic surveys in engineering applications, reservoir seismics Publications www prof. dr hab. inż. Jadwiga JARZYNA A-0, p. I, pok. 117 A E-mail: jarzyna@agh.edu.pl Phone: +48 12 617 24 21 research interests: Petrophysics, […]

Read More