Granty i projekty aktualnie realizowane

  1. Nowatorska metodyka interpretacji niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu z wykorzystaniem wyników rentgenowskiej tomografii komputerowej

Kierownik: Paulina Krakowska

Wykonawcy: Edyta Puskarczyk, Magdalena Habrat, Paweł Madejski, Mariusz Jędrychowski

Lata realizacji: 2016-2019

Cel:

Niekonwencjonalne złoża gazu i ropy stanowią przedmiot zainteresowania przemysłu naftowego pod kątem poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Kluczem w zrozumieniu ich specyfiki jest szczegółowa analiza przestrzeni porowej i szkieletu, co jest możliwe dzięki zastosowaniu rentgenowskiej tomografii komputerowej. Projekt ma na celu opracowanie metodyki prac wyznaczania potencjału zbiornikowego, nowych parametrów petrofizycznych, wzoru na przepuszczalność, utworzenie oprogramowania i rozwinięcie metodyki symulacji przepływu płynu, opartych na wynikach tomograficznych.