Przedmioty obieralne

Szanowni Państwo Studenci,

Katedra Geofizyki informuje, iż na rok akademicki 2018/2019 studenci Kierunku Geofizyka wybrali następujące przedmioty obieralne:

Stopień I

Rok I  – dla wszystkich studentów na roku

 • Ochrona radiologiczna

Rok II  – dla wszystkich studentów na roku

 • Moduł A: Programowanie C++, Projektowanie CAD, A: Zaawansowane metody obliczeniowe w Matlabie
 • Wstęp do metod matematycznych w fizyce
 • Eksploatacja niekonwencjonalnych złóż węglowodorów

Rok III  – dla wszystkich studentów na roku

 • Promieniotwórczość środowiska
 • Wiertnictwo
 • Geochemia środowiska
 • Technical English i Well Logging

Rok IV (semestr VII) – dla wszystkich studentów na roku

 • Tektonika płyt litosferycznych

Rok IV (semestr VII) – z podziałem na grupy

 • Moduł C: Strukturalna interpretacja danych sejsmicznych, Magnetyczny rezonans w geofizyce, Interpretacja pól potencjalnych w geofizyce poszukiwawczej, Modele analityczne i fizyczne w metodach elektrycznych
 • Moduł D: Interpretacja danych sejsmiki inżynierskiej, Geofizyka w archeologii, Interpretacja pól potencjalnych w geofizyce inżynierskiej, Zaawansowane metody analizy danych georadarowych
 • Stratygrafia sekwencji
 • Mechanika gruntów i skał

Stopień II

Rok II  – Geofizyka Stosowana – dla wszystkich studentów na roku

 • GPR investigation on engineering problems
 • Sejsmologia i sejsmometria