Badanie własności sprężystych i mechanicznych

Kierownik: Edyta Puskarczyk, tel. 12 6173229 lub 604100620, puskar@agh.edu.pl

Aparatura wykorzystywana w laboratorium firmy GCTS (USA):

 1. Zestaw do pomiarów prędkości i dynamicznych modułów sprężystych:

zestaw Ultrasonic Velocity System ULT-100 GCTS:

 • generator fal sprężystych
 • nadajniki i odbiorniki – czujniki o różnych częstotliwościach pracy
 • komputer wraz z oprogramowaniem do akwizycji, przetwarzania i interpretacji danych
 • przystawka do pomiaru materiałów sypkich (niescementowanych, gleb)

 

 1. Zestaw do pomiarów własności mechanicznych i sprężystych z komorą termobaryczną TRX-070:
 • sztywna prasa hydrauliczna z systemem do rejestracji wytrzymałości i odkształcalności, dźwig
 • kompresor
 • zestaw czujników do rejestracji
 • komora ciśnieniowa 70TRX, kołnierz termiczny, przystawka do aplikacji ciśnienia porowego
 • oprogramowanie do pomiarów parametrów sprężystych (prędkości fal podłużnej i poprzecznej, pełne obrazy falowe, wyznaczenie dynamicznych modułów sprężystych) i mechanicznych (rejestracja charakterystyk naprężeniowo-odkształceniowych, wyznaczenie statycznych modułów sprężystości)
 • generator fal sprężystych
 • Przeznaczenie: zestaw pomiarowy do badania prędkości fal sprężystych ciał stałych, zestaw pomiarowy do badania charakterystyk naprężeniowo-odkształceniowych, wyznaczanie statycznych i dynamicznych modułów sprężystości, wyznaczanie prędkości fal sprężystych w warunkach zmiennego ciśnienia (od atmosferycznego do warunków ciśnienia złożowego)
 • Urządzenia preparacyjne, przygotowawcze, pomocnicze: przygotowanie próbek do badań polega na nadaniu próbkom odpowiedniego kształtu, ważeniu, mierzeniu, suszeniu, nasycaniu oraz odwirowywaniu

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Badania są prowadzone na próbkach ciał stałych i sypkich. Laboratorium specjalizuje się w badaniach skał, wykonywanych na próbkach rdzeni wiertniczych oraz próbkach pobieranych m.in. z odsłonięć geologicznych czy kopalń. Próbki mogą być badane w stanie powietrzno-suchym, przy 100 % nasyceniu (dowolnym medium) oraz przy nasyceniu resztkowym. Wykonujemy pomiary również na materiałach budowlanych, ceramicznych, itp.

Wyznaczane parametry:

 1. Zestaw do pomiarów prędkości i dynamicznych modułów sprężystych:
 • pomiary prędkości fal sprężystych, podłużnej P i poprzecznej S – pierwsze wstąpienie wyznaczane za pomocą metod automatycznych i manualnej
 • rejestracja i analiza pełnego obrazu falowego
 • wyznaczenie dynamicznych modułów sprężystych – modułu Younga, współczynnika Poissona, modułu odkształcenia postaci, modułu odkształcenia objętości, stałej Lamego
 • pomiary z wykorzystaniem czujników o różnych częstotliwościach

 

 1. Zestaw do pomiarów własności mechanicznych i sprężystych:
 • badania wytrzymałościowe w jednoosiowym stanie naprężeń, charakterystyka naprężeniowo – odkształceniowa,
 • badania wytrzymałościowe w trójosiowym stanie naprężeń, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zadanym ciśnieniu porowym, pełna charakterystyka naprężeniowo – odkształceniowa
 • wyznaczenie statycznych modułów sprężystych – modułu Younga, współczynnika Poissona, modułu odkształcenia postaci, modułu odkształcenia objętości, stałej Lamego
 • ciągła rejestracja (co 30s podczas całego testu wytrzymałościowego) własności sprężystych podczas eksperymentu (przed zniszczeniem i podczas procesu deformacji) – rejestracja prędkości fal podłużnej P i poprzecznej S
 • wyznaczenie dynamicznych modułów sprężystości w symulowanych warunkach złożowych na podstawie pomiaru prędkości w czasie trwania testu wytrzymałościowego

Wymiary próbek do badań: badanie prędkości w warunkach atmosferycznych – rdzenie, ale też możliwy pomiar próbek o kształcie dowolnym (warunek to dwie powierzchnie równoległe), badania w komorze ciśnieniowej – średnica 1 cal i wysokość min. 2 cale

Oferta usługowa:

Zakres i rodzaj analiz i badań możliwych do wykonania w Laboratorium:

 1. Zestaw do pomiarów prędkości i dynamicznych modułów sprężystych:
 • pomiary prędkości fal sprężystych, podłużnej P i poprzecznej S – pierwsze wstąpienie wyznaczane za pomocą metod automatycznych i manualnej
 • rejestracja i analiza pełnego obrazu falowego
 • wyznaczenie dynamicznych modułów sprężystych – modułu Younga, współczynnika Poissona, modułu odkształcenia postaci, modułu odkształcenia objętości, stałej Lamego

 

 1. Zestaw do pomiarów własności mechanicznych i sprężystych:
 • badania wytrzymałościowe w jednoosiowym stanie naprężeń, charakterystyka naprężeniowo – odkształceniowa,
 • badania wytrzymałościowe w trójosiowym stanie naprężeń, w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zadanym ciśnieniu porowym, charakterystyka naprężeniowo – odkształceniowa
 • wyznaczenie statycznych modułów sprężystych – modułu Younga, współczynnika Poissona, modułu odkształcenia postaci, modułu odkształcenia objętości, stałej Lamego
 • ciągła rejestracja (co 30s podczas całego testu wytrzymałościowego) własności sprężystych podczas eksperymentu (przed zniszczeniem i podczas procesu deformacji) – rejestracja prędkości fal podłużnej P i poprzecznej S