Pracownia modelowania pól potencjalnych

Kierownik: Sławomir Porzucek

Oprogramowanie: Oasis Montaj firmy Geometrics, programy autorskie do przetwarzania i interpretacji danych grawimetrycznych i magnetycznych

Pakiet Oasis montaj zapewnia efektywne importowanie, przeglądanie, analizę, interpretacje, modelowanie i udostępnianie danych geofizycznych, geochemicznych i geologicznych. Zawiera narzędzia do planowania geofizycznych pomiarów powierzchniowych, lotniczych i morskich. Posiada pełną możliwość redukcji i przetwarzania danych grawimetrycznych i magnetycznych. Umożliwia automatyczne obliczanie parametrów źródła anomalii magnetycznych i grawimetrycznych. Pozwalana na określenie głębokości źródła anomalii z wykorzystaniem dekonwolucji Werner’a, sygnału analitycznego i rozszerzonej dekonwolucji Euler’a. Zawiera pakiet filtrów jednowymiarowych i narzędzi statystycznych min filtrację Fouriera FFT, filtracje różnicowe, Frasera’a Laplace’a dolno- i górnoprzepustowe. Posiada również pakiet dwuwymiarowych filtrów częstotliwościowych do obliczania m.in. N-tej pochodnej pionowej i poziomej, przedłużania analitycznego w górę i w dół, mapy pozornej podatności magnetycznej z danych magnetycznych i pozornej gęstości dla danych grawimetrycznych, rozdziału pola na pole regionalne i rezydualne. Pakiet pozwala na wizualizację i interpretację danych geologicznych z otworów wiertniczych. Umożliwia tworzenie dwuwymiarowych modeli geologicznych w oparciu o dane geofizyczne i otworowe m.in. tworzenie modeli grawimetrycznych na bazie danych sejsmicznych i możliwość konwersji czasowo głębokościowej, równoczesne modelowanie grawimetryczne i magnetyczne tego samego modelu geologicznego, możliwość ograniczania zmienności modelu danymi geologicznymi i otworowymi. Zapewnia również możliwość tworzenia trójwymiarowych modeli geologicznych jako zbiór powierzchni o dowolnym rozmiarze i skali, w oparciu o dane geofizyczne.