Engineering and technical staff

mgr inż. Michał ĆWIKLIK
A-0, p. I, pok. 119a (Sekretariat),
E-mail: cwiklik@agh.edu.pl
Phone: +48 12 617 23 53

Publikacje

Wiesław SUŁOWSKI
A-0, niski parter, pok. 019k
Phone:+48 12 617 24 06

Henryk POLAŃSKI
A-0, niski parter, pok. 019k
Phone:+48 12 617 24 06