Publications

The staff of Department of Geophysics have participated in publishing activity of the Faculty.  In years 1988-1993 14 specialist volumes from Applied Geophysics series appeared in Zeszyty Naukowe AGH journal, edited by professor Zbigniew Kasina. In the following years, the member of Department of Geophysics was member of quarterly Geologia AGH’s editorial board (now Geology Geophysics & Environment).

Employees of Department of Geophysics published following:

scripts:

 • Sejsmiczne Metody Poszukiwacze – Jerzy M. Kowalczuk, 1970 (wyd. I) i 1971 (wyd.II),
 • Zarys fizyki Ziemi – Z. Mortimer, 2001,

handbooks:

 • Zarys sejsmologii ogólnej i stosowanej – E. W. Janczewski, 1955, Wyd. Geol.,
 • Geofizyka stosowana – red. Z. Fajklewicz, 1972, Wyd. Geol.,
 • Mikrograwimetria górnicza – Z. Fajklewicz, 1980, wyd. Śląsk,
 • Geofizyka wiertnicza – Stanisław Plewa, 1972, wyd. Śląsk, Petrofizyka – M. Plewa, S. Plewa, 1992, WG,
 • Geofizyka Górnicza – H. Marcak, W.M. Zuberek, 1994, ŚWT,
 • Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja – J. Jarzyna, M. Bała, T. Zorski, 1977 (wyd. I) i 1999 (wyd.II),
 • Metodyka badań sejsmicznych – Z. Kasina, 1998, Wyd. IGSMiE PAN,
 • Przetwarzanie sejsmiczne – Z. Kasina, 1998, Wyd. IGSMiE PAN,
 • Tomografia sejsmiczna – Z. Kasina, 2001, Wyd. IGSMiE PAN.
 • Zarys metody georadarowej – J. Karczewski, Wyd. AGH, 2007,
 • Magnetometria stosowana w badaniach środowiska, Tom. I (2012) i tom II (2013) – T. Grabowska
 • Poradnik górnika naftowego: Geofizyka naftowa. Geofizyka poszukiwawcza. Geofizyka wiertnicza. T. 1 B. Cz. 1. Cz. 2 – red. nacz. Stanisław Rychlicki, red. tomu 1 B Jadwiga Jarzyna; [aut. Wiktor Gądek et al.], 2010, Wyd. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

monographs:

 • Właściwości elektryczne skał w warunkach naprężenia i ciśnienia porowego – H. Marcak, S. Tomecka-Suchoń, 2003, Wyd. IGSMiE PAN.
 • Lokalizacja zanieczyszczeń węglowodorowych w gruncie metodami geofizycznymi i atmogeochemicznymi – red. H.Marcak, T. Gołębiowski, 2006, Wyd. AGH.
 • Grawimetria stosowana – Z. Fajklewicz, 2007, Wyd. Uczelniane Wydawnictwa-Naukowo Dydaktyczne AGH.
 • Inwersja sejsmiczna w rozpoznawaniu niejednorodności złóż soli perspektywicznych dla budowy podziemnych zbiorników – E. Kawalec, 2010, Wyd. AGH.
 • Wysokorozdzielcze badania sejsmiczne w celu rozpoznania złoża siarki Osiek oraz określania zmian dynamicznych zachodzących w wyniku eksploatacji – J.Dec, 2012, Wyd. AGH.
 • Wykrywanie rozluźnień i spękań górotworu nad pustkami antropogenicznymi metodą mikrograwimetryczną – S.Porzucek, 2013, Wyd. AGH.

The employees of Department of Geophysics were authors of chapters in many handbooks:

 • Geothermal Atlas of Europe – M. Plewa, S. Plewa,D. Poprawa ,A. Tomaś , 1992, ed. E. Hurtig,
 • Poradnik geofizyka górniczego: Własności fizyczne skał – Z. Majewska, S. Majewski,
 • Geofizyczne modele niszczenia skał – H. Marcak, t.1, 1994,
 • Statystyczne rozkłady zjawisk sejsmologicznych i Predykcja zagrożenia sejsmicznego – S. Lasocki,
 • Stochastyczny opis emisji sejsmoakustycznej – B. Cianciara, t.2, 1995,
 • Mikrograwimetria górnicza – Z. Fajklewicz, Radiometria – T. Zorski,
 • Metody geofizyki otworowej – J. Jarzyna t.3, 1996,
 • Ochrona środowiska na terenach górniczych (ed. J. Ostrowski)
 • Metody badania pustek w górotworze jako potencjalnej przyczyny powstawania deformacji nieciągłych – J. Madej., 1998
 • Advances in Geophysics: Seismicity Induced by Mining: Ten Years Later – S.J. Gibowicz, S. Lasocki – 2000,
 • New Achievements in Geoscience, Hwee-San Lim (ed.) ISBN 978-953-51-0263-2, 222 pages, Publisher: InTech, March 23, 2012, DOI: 10.5772/2066, Edited Volume,
 • Chapter: Geophysics in Near Surface Investigations – J.A. Jarzyna, J. Dec, J. Karczewski, S. Porzucek, S. Tomecka-Suchoń, J. Ziętek, A. Wojas
 • Chosen aspects of drilling engineering in shale gas exploration- D. Knez (ed.), S. Bednarz, D. Bielewicz, J. Jarzyna, R. Wiśniowski, 2013, Wyd. AGH,
 • Chapter: Well Logging – J. Jarzyna, w Natural Gas, ISBN 978-953-51-4657-5, publisher InTech, 2016, Mohamed Abdel-Aziz Younes (ed.),
 • Chapter: Shale Gas in Poland – J.A. Jarzyna, M. J. Bała, P.I. Krakowska, E. Puskarczyk, A. Strzępowicz, K. Wawrzyniak-Guz, D. Więcław, J. Ziętek.

The above publications are only a few from many that has been created during 70 years of the activity of geophysicist at the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection