Wydawnictwa

Pracownicy Katedry Geofizyki wzbogacali i nadal biorą czynny udział w działalności wydawniczej Wydziału:

 • W ramach Zeszytów Naukowych AGH w latach 1988 – 1993 ukazało się 14 tomów specjalistycznych z serii Geofizyka Stosowana, redaktorem serii był prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina. W latach następnych przedstawiciel Katedry Geofizyki miał stałe miejsce komitecie redakcyjnym Kwartalnika AGH Geologia, obecnie Geology Geophysics & Environment. Zwykle był przygotowywany jeden z 4 zeszytów poświęcony tematyce geofizycznej.
 • Skrypty:
  • Sejsmiczne Metody Poszukiwacze – Jerzy M. Kowalczuk, 1970 (wyd. I) i 1971 (wyd.II),
  • Zarys fizyki Ziemi – Z. Mortimer, 2001
 • Podręczniki:
  • Zarys sejsmologii ogólnej i stosowanej – E. W. Janczewski, 1955, Wyd. Geol.
  • Geofizyka stosowana – red. Z. Fajklewicz, 1972, Wyd. Geol.
  • Mikrograwimetria górnicza – Z. Fajklewicz, 1980, wyd. Śląsk,
  • Geofizyka wiertnicza – Stanisław Plewa, 1972, wyd. Śląsk,
  • Petrofizyka – M. Plewa, S. Plewa, 1992, WG,
  • Geofizyka Górnicza – H. Marcak, W.M. Zuberek, 1994, ŚWT,
  • Metody geofizyki otworowej – pomiary i interpretacja – J. Jarzyna, M. Bała, T. Zorski, 1977 (wyd. I) i 1999 (wyd.II),
  • Metodyka badań sejsmicznych – Z. Kasina, 1998, Wyd. IGSMiE PAN,
  • Przetwarzanie sejsmiczne – Z. Kasina, 1998, Wyd. IGSMiE PAN,
  • Tomografia sejsmiczna – Z. Kasina, 2001, Wyd. IGSMiE PAN.
 • Monografie:
  • Marcak i S. Tomecka-Suchoń w 20003 opublikowali monografię pt. Właściwości elektryczne skał w warunkach naprężenia i ciśnienia porowego, Wyd. IGSMiE PAN
  • praca zbiorowa pod redakcją H. Marcaka i T. Gołębiowskiego – Lokalizacja zanieczyszczeń węglowodorowych w gruncie metodami geofizycznymi i atmogeochemicznymi, 2006, Wyd. AGH, ISBN 83-7464-103-7.
  • Zarys metody georadarowej, J. Karczewski, Wyd. AGH, 2007, ISBN 978-83-7464-087-1.
  • Grawimetria stosowana, Zbigniew Fajklewicz, 2007 wydana przez Uczelniane Wydawnictwa-Naukowo Dydaktyczne AGH. Za książkę tą Autor dostał nagrodę PAU.
  • Inwersja sejsmiczna w rozpoznawaniu niejednorodności złóż soli perspektywicznych dla budowy podziemnych zbiorników, Ewa Kawalec, 2007 Wyd. AGH., ISSN 0867-6631.
  • W roku 2010 ukazał się tom IB Poradnika Górnika Naftowego wydany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Autorami części I – Geofizyka Poszukiwawcza są: Zbigniew Kasina, Marek Lemberger, Juliusz Miecznik, Kaja Pietsch (pracownicy Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH) i Edward Gruszczyk (pracownik Geofizyki Kraków SA.). Autorami części II – Geofizyka Wiertnicza są: Jadwiga Jarzyna – równocześnie redaktor tomu IB (KG WGGiOŚ AGH), Stanisław Rychlicki (WWNiG AGH) oraz Wiktor Gądek (Geofizyka Kraków SA.). Recenzentami tomu IB byli: Maria Bała i Jerzy Kowalczuk.
  • Jerzy Karczewski, Ł. Ortyl, M. Pasternak wydali w r. 2011 książkę pt. Zarys metody georadarowej, Wyd. AGH., ISBN: 978-83-7464-422-8.
  • Teresa Grabowska opracowała i wydała w Wydawnictwach AGH dwutomowy podręcznik pt. Magnetometria stosowana w badaniach środowiska, Tom. I (2012) i tom II (2013).
  • W r. 2012 Jerzy Dec opublikował monografię pt. Wysokorozdzielcze badania sejsmiczne w celu rozpoznania złoża siarki Osiek oraz określania zmian dynamicznych zachodzących w wyniku eksploatacji. Wyd. AGH, ISBN: 978-83-7464-528-7,
  • Sławomir Porzucek w r. 2013 opublikował monografię pt. Wykrywanie rozluźnień i spękań górotworu nad pustkami antropogenicznymi metodą mikrograwimetryczną, Wyd. AGH., ISBN: 978-83-7464-641-3.
 • rozdziały w książkach:
  • Geothermal Atlas of Europe – M. Plewa, S. Plewa, Poprawa D., Tomaś A., 1992, ed. E. Hurtig,
  • Poradnik geofizyka górniczego: Własności fizyczne skał – Z. Majewska, S. Majewski, Geofizyczne modele niszczenia skał – H. Marcak, t.1, 1994, Statystyczne rozkłady zjawisk sejsmologicznych i Predykcja zagrożenia sejsmicznego – S. Lasocki oraz Stochastyczny opis emisji sejsmoakustycznej – B. Cianciara, t.2, 1995,
  • Mikrograwimetria górnicza – Z. Fajklewicz, Radiometria – T. Zorski,
  • Metody geofizyki otworowej – J. Jarzyna t.3, 1996,
  • Ochrona środowiska na terenach górniczych (ed. J. Ostrowski): Metody badania pustek w górotworze jako potencjalnej przyczyny powstawania deformacji nieciągłych – J. Madej., 1998,
  • Advances in Geophysics: Seismicity Induced by Mining: Ten Years Later – S.J. Gibowicz, S. Lasocki – 2000,
  • New Achievements in Geoscience, Hwee-San Lim (ed.) ISBN 978-953-51-0263-2, 222 pages, Publisher: InTech, March 23, 2012, DOI: 10.5772/2066, Edited Volume, Chapter: Geophysics in Near Surface Investigations – J.A. Jarzyna, J. Dec, J. Karczewski, S. Porzucek, S. Tomecka-Suchoń, J. Ziętek, A. Wojas,
  • Chosen aspects of drilling engineering in shale gas exploration- D. Knez (ed.), S. Bednarz, D. Bielewicz, J. Jarzyna, R. Wiśniowski, 2013, Wyd. AGH, Chapter: Well Logging – J. Jarzyna, w Natural Gas, ISBN 978-953-51-4657-5, publisher InTech, 2016, Mohamed Abdel-Aziz Younes (ed.), Chapter: Shale Gas in Poland – J.A. Jarzyna, M. J. Bała, P.I. Krakowska, E. Puskarczyk, A. Strzępowicz, K. Wawrzyniak-Guz, D. Więcław, J. Ziętek.

W tym tekście zwrócono uwagę jedynie na niektóre pozycje. Spis wszystkich publikacji, obecnych pracowników dostępny jest z poziomu zakładki „Skład osobowy”