Badanie własności elektrycznych

Kierownik: Edyta Puskarczyk, tel. 12 6173229 lub 604100620, puskar@agh.edu.pl

Aparatura:

 • Aparatura wykorzystywana w laboratorium:

zestaw Advanced Resistivity System 300 firmy CoreLab Ins.:

 • miernik
 • komora do pomiarów oporności cieczy
 • miernik oporności dla ciał stałych
 • miernik do pomiaru oporności w symulowanych warunkach złożowych (pod ciśnieniem i w wysokiej temperaturze)
 • czujnik do pomiaru ciał stałych (rdzenie) i materiałów sypkich (gleby)
 • Przeznaczenie: zestaw pomiarowy do pomiarów oporności właściwej cieczy i ciał stałych (rdzeni), pomiary przy różnych nasyceniach umożliwiają wyznaczenie parametru porowatości, parametru nasycenia, współczynnika wysortowania, zwięzłości oraz zwilżalności
 • Urządzenia preparacyjne, przygotowawcze, pomocnicze: przygotowanie próbek do badań polega na nadaniu próbkom odpowiedniego kształtu, ważeniu, mierzeniu, suszeniu, nasycaniu oraz odwirowywaniu

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Przedmiotem pomiaru jest elektryczna oporność / przewodnictwo właściwa skał.

Pomiary wykonuje się dla próbki suchej lub nasyconej dowolnym medium, równocześnie wykonuje się pomiar oporności cieczy nasycającej próbkę.

Na podstawie pomiarów oporu oblicza się oporność (przewodnictwo) właściwą.

Pomiary mogą być wykonane przy różnych poziomach nasycenia. W tym celu pomiar wykonuje się wielokrotnie, po wcześniejszym odwirowaniu próbki, przy ustalonym czasie i liczbie obrotów. Na podstawie pomiaru oblicza się parametr porowatości, indeks porowatości (parametr nasycenia), współczynnik wysortowania, wskaźnik zwięzłości próbki oraz współczynnik zwilżalności.

Pomiary mogą być wykonane w warunkach symulowanych ciśnień złożowych z temperatury.

Wymiary próbek do badań: rdzenie o średnicy 1 cala lub 1,5 cala i długości min. 1,5 cala, możliwe pomiary materiałów sypkich.

Oferta usługowa:

Wyznaczane parametry:

 1. oporność właściwa ciał stałych i cieczy
 2. oporność właściwa ciał stałych i cieczy w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury
 3. przewodnictwo właściwe ciał stałych i cieczy
 4. parametr porowatości i parametr nasycenia
 5. współczynnik zwięzłości
 6. współczynnik wysortowania
 7. współczynnik zwilżalności