Studia doktoranckie

Studia doktoranckie w zakresie geofizyki trwają 4 lata. Obecnie istnieje również możliwość realizacji tzw. doktoratów wdrożeniowych .
Wszystkich, którzy chcą realizować swoje pasje naukowe w zakresie geofizyki – zapraszamy.