Badania radarowe

Kierownik: Sylwia Tomecka-Suchoń, tomecka@agh.edu.pl, 12 617 21 99 i Jerzy Karczewski, karcz@agh.edu.pl, 12 617 24 24

Aparatura: Katedra Geofizyki dysponuje nowoczesnymi systemami georadarowymi szwedzkiej firmy MalaGeoscience: georadary ProEx System i RAMAC/GPR. Na wyposażeniu są anteny o różnej częstotliwości i konstrukcji: ekranowane (100, 250, 500, 800, 1600MHz) i nieekranowane (25, 50, 100, 200MHz). Szeroki wachlarz anten o różnych częstotliwościach pozwala na badanie ośrodka od głębokości kilku centymetrów (antena 1600MHz) do głębokości kilkudziesięciu metrów (anteny niskoczęstotliwościowe).