Pracownia przetwarzania i interpetacji profilowań geofizyki otworowej

Kierownik: Jadwiga Jarzyna

Zespół: Paulina Krakowska, Edyta Puskarczyk, Kamila Wawrzyniak-Guz

Zespół petrofizyki i geofizyki otworowej prowadzi prace w zakresie przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki otworowej, z uwzględnieniem nowoczesnych profilowań akustycznych, NMR i GEM oraz danych archiwalnych, skalowania informacji geologicznej z badań laboratoryjnych, geofizyki otworowej i sejsmiki, zaawansowanych analiz statystycznych i sztucznych sieci neuronowych oraz modelowania numerycznego procesów fizycznych związanych z pomiarami geofizyki otworowej w celu rozpoznania niejednorodności litologicznych, facjalnych i własności zbiornikowych formacji skalnych dla celów poszukiwawczych, hydrogeologicznych i środowiskowych.

Fig. Kompleksowa interpretacja profilowań geofizyki otworowej. Analiza statystyczna – wydzielenie grup jednorodnych w formacji skalnej na podstawie wyników badań laboratoryjnych i geofizyki otworowej