Laboratorium Badań Własności Sprężystych i Mechanicznych

Kierownik: Edyta Puskarczyk

Laboratorium specjalizuje się w badaniach skał, wykonywanych na próbkach rdzeni wiertniczych oraz próbkach pobieranych m.in. z odsłonięć geologicznych czy kopalń. Próbki mogą być badane w stanie powietrzno-suchym, przy 100 % nasyceniu (dowolnym medium) oraz przy nasyceniu resztkowym. Wykonujemy pomiary również na materiałach budowlanych, ceramicznych, itp.

Laboratorium wyposażone w zestaw Ultrasonic Velocity System ULT-100 oraz komorę ciśnieniową i oprogramowanie firmy GCTS, USA.

Wyznaczane parametry:

1. Zestaw do pomiarów prędkości i dynamicznych modułów sprężystych:

• pomiary prędkości fal sprężystych, podłużnej P i poprzecznej S – pierwsze wstąpienie wyznaczane za pomocą metod automatycznych i manualnej,

• rejestracja i analiza pełnego obrazu falowego, wyznaczenie dynamicznych modułów sprężystych – modułu Younga, współczynnika Poissona, modułu odkształcenia postaci, modułu odkształcenia objętości, stałej Lamego.

2. Zestaw do pomiarów własności mechanicznych i sprężystych:

• badania wytrzymałościowe w jednoosiowym stanie naprężeń, charakterystyka naprężeniowo – odkształceniowa,

• badania wytrzymałościowe w trójosiowym stanie naprężeń, w warunkach wysokiego ciśnienia, charakterystyka naprężeniowo – odkształceniowa,

• wyznaczenie statycznych modułów sprężystych – modułu Younga, współczynnika Poissona, modułu odkształcenia postaci, modułu odkształcenia objętości, stałej Lamego,

• ciągła rejestracja własności sprężystych podczas eksperymentu (przed zniszczeniem i podczas procesu deformacji) – rejestracja prędkości fal podłużnej P i poprzecznej S.