Laboratorium Badań Grawimetrycznych i Magnetometrycznych

 

Kierownik: Monika Łój i Sławomir Porzucek

Katedra Geofizyki dysponuje nowoczesnym sprzętem w zakresie badań grawimetrycznych i magnetometrycznych: grawimetrem Autograv CG-5 firmy Scintrex oraz magnetometrami cezowymi G-859AS z bazą protonową G-856 firmy Geometrics. Do przetwarzania danych wykorzystywany jest pakiet Oasis montaj firmy Geosoft oraz oprogramowanie autorskie.

W zakresie magnetometrii podejmujemy się prac z następujących dziedzin:

 • badania zmian wiekowych pola magnetycznego na stabilnych stanowiskach pomiarowych,
 • badania prospekcyjne złóż ,
 • wspomagając rozwiązywanie problemów tektonicznych w obrębie skorupy ziemskiej,
 • prospekcji archeologicznej i historycznej w lokalizowaniu osad ludzkich, cmentarzysk, pozostałości infrastruktury,
 • badania możliwościami zastosowania metody magnetycznej w monitoringu stref osuwiskowych,
 • badania możliwościami zastosowania metody magnetycznej ochronie środowiska – wykrywania nielegalnych wysypisk śmieci,
 • badania zeszczelinowacenia litego podłoża skalnego.

W zakresie mikrograwimetrii i grawimetrii podejmujemy się prac z następujących dziedzin:

 • Przywracanie użyteczności terenom poddanym antropopresji
 • Monitoring grawimetryczny
 • Zagospodarowanie przestrzenne
 • Projektowanie dróg i autostrad
 • Badania stanu szybów górniczych
 • Określanie stanu wałów i zapór
 • Wyznaczanie gęstości nasypowej
 • Wykrywanie pustek w ośrodku skalnym
 • Wykrywanie rozluźnień nad pustkami antropogenicznymi
 • Poszukiwania ropy i gazu oraz złóż węgla, minerałów i rud metali.
 • Rozpoznanie tektoniki
 • Rozpoznanie budowy geologicznej
 • Badania grawimetryczne procesów geodynamicznych