Badania sejsmiczne

Kierownik : Jerzy Dec, geodec@agh.edu.pl, tel. +48 12 617 32 01

 

Sprzęt pomiarowy będący wyposażeniem laboratorium umożliwia realizację wszechstronnych badań dla określania struktury i właściwości ośrodka skalnego do głębokości ok. 500m

Wynik wysoko rozdzielczych badań sejsmicznych złoża siarki:

1 – strefy nieeksploatowane, 2 – strefa eksploatacji

 

Aparatury pomiarowe Terraloc MK6 i Geode 48 oraz mobilne źródło drgań ESS 500 wykorzystywana jest do:

  • badań refleksyjnych ośrodka skalnego do głębokości ok. 500m
  • badań refrakcyjny płytkiego podłoża do głębokości ok. kilkadziesiąt metrów
  • badań inżynierskich profilu prędkości fali S

W terenie przy pracy. Refleksyjne badania sejsmiczne. Okolice Wałcza 2011r (fot. H. Polański)

Sejsmiczne badania land-streamer’owe utworów polodowcowych. Okolice Wałcza 2011r (fot. H. Polański)

 

Hala Kondratowa 2014r. I auta czasem wjeżdżają do TPN by zbadać formy postglacjalne. (fot. H. Polański)