Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Kierownik: Edyta Puskarczyk

Spektrometr Maran Ultra 23MHz (wraz z kompletem wzorców kalibracyjnych), firmy Oxford Ins. Ltd., GB, przeznaczony jest do badania zawartości wodoru (wody i innych związków zawierających wodór) w skałach ale też w innych materiałach (glebach, piaskach, budowlanych, chemicznych, spożywczych). Dla skał dedykowany do wyznaczania porowatości ogólnej i efektywnej oraz rozkładu nasycenia mediów w skale. Przedmiotem pomiaru są czasy relaksacji jąder wodoru T1 i T2. Badania są prowadzone na próbkach ciał stałych (rdzenie, kawałki skał suchych oraz nasyconych wodą lub solanką), ciekłych i gazowych (odpowiednio przygotowana i zabezpieczona próbka).

Wyznaczane parametry:

1. porowatość ogólna, efektywna i dynamiczna,
2. objętość wody nasycającej przestrzeń porową z wydzieleniem wody związanej w przestrzeniach międzypakietowych iłów i wody zamkniętej w porach kapilarnych oraz wody swobodnej,
3. współczynnik nasycenia wodą związaną,
4. współczynnik przepuszczalności,
5. promień porów,
6. kompleksowa analiza właściwości petrofizycznych skał.