Konsultacje

 1. Grzegorz Bania e-mail: bania@agh.edu.pl – zespół MS Teams: G_Bania_KG_konsultacje, czwartek 14:30 – 15:30, kod do zespołu: sas880u
 2. Kamil Cichostępski e-mail: kcichy@agh.edu.pl – zespół MS Teams: K_Cichostępski_KG_konsultacje, środa 10:00 – 11:00, kod zespołu: atvgfc0
 3. Jerzy Dec e-mail: geodec@agh.edu.pl – zespół MS Teams: Jerzy Dec – Konsultacje, środa 11:30-12:30, kod do zespołu: k9wijpu
 4. Jerzy Karczewski e-mail: karcz@agh.edu.pl – zespół MS Teams: J_Karczewski_KGF_konsultacje, poniedziałek 10.30-11.30, kod zespołu: cmk8z8d
 5. Paulina Krakowska – Madejska e-mail: krakow@agh.edu.pl – zespół MS Teams: P_Krakowska-Madejska_KGF_konsultacje, wtorek 14:30 – 15:30, kod do zespołu: wkaas60
 6. Wojciech Klityński e-mail: gpklityn@agh.edu.pl – zespół MS Teams: W_Klitynski_KG_konsultacje, poniedziałek 12.00 – 13.00, środa 12.00 – 13.00, kod do zespołu: 4sny9bs
 7. Anna Kwietniak e-mail: akwt@agh.edu.pl – zespół MS Teams: A_Kwietniak_KatedraGeofizyki_Konsultacje, czwartek 12:00-13:00, kod zespołu: 512×257
 8. Monika Łój e-mail: mloj@agh.edu.pl – zespół MS Teams: M_Łój_KGF_konsultacje, czwartek 10:00 – 11:00, kod do zespołu: xs2jvf2
 9. Paweł Marzec e-mail: mrzec@agh.edu.pl – zespół MS Teams: P_Marzec_KGF_konsultacje, środa 12.00 – 13.00, kod do zespołu: cd3gbmq
 10. Szczepan Porębski e-mail: spor@agh.edu.pl – zespół MS Teams: S_Porębski_KG_konsultacje, środa 12.00 – 13.00, kod do zespołu: brutyoe
 11. Sławomir Porzucek e-mail: porzucek@agh.edu.pl – zespół MS Teams: S_Porzucek_KGF_konsultacje, wtorek 11.30 – 12.30, kod do zespołu: 3tbf4gl
 12. Edyta Puskarczyk e-mail: puskar@agh.edu.pl – zespół MS Teams: E_Puskarczyk_KG_konsultacje, czwartek 14:30 – 15:30, kod zespołu: 95e0ief
 13. Sylwia Tomecka-Suchoń e-mail: tomecka@agh.edu.pl – zespół MS Teams: S_Tomecka_Suchoń_KG_konsultacje, piątek 8:00 – 9:00, kod do zespołu: t6il9tf
 14. Sebastian Waszkiewicz e-mail: waszkiewicz@agh.edu.pl – zespół MS Teams: S_WASZKIEWICZ_KGF_Konsultacje, czwartek 11.15 – 12.15, kod do zespołu: 6v3yo3i
 15. Kamila Wawrzyniak Guz e-mail: wawrzyni@agh.edu.pl – zespół MS Teams: K_Wawrzyniak-Guz_KGF_Konsultacje, poniedziałek 10:00-12:00, kod do zespołu: In3gfom
 16. Michał Wilkosz e-mail: mwilkosz@agh.edu.pl – zespół MS Teams: M_Wilkosz_KGF_Konsultacje, czwartek 18:30 – 19:30, kod do zespołu: o9vpysp
 17. Anna Wojas e-mail: awojas@agh.edu.plzespół MS Teams: A_Wojas_Katedra Geofizyki_konsultacje, środa, godz. 11:10-12:10, kod do zespołu: z6jfs66
 18. Marcin Zych e-mail: zych@agh.edu.plwtorek godz. 9:40-10:40 (stacjonarnie)