Badania podatności magnetycznej

kierownik: Anna Wojas awojas@agh.edu.pl, tel. +48 12 617 32 29

Aparatura kappametr KT-6 (AGICO- Advanced Geoscience Instruments Company, Republika Czeska), miernik podatności magnetycznej MS2 z czujnikami MS2D, MS2F i MS2H (Bartington Instruments, Wielka Brytania).

Wykonujemy pomiary niskoczęstotliwościowej podatnośći magnetycznej.