Laboratorium Badań Własności Termicznych

Kierownik: Edyta Puskarczyk
Badaniach wykonuje się na próbkach skał wyciętych z rdzeni wiertniczych oraz pobieranych m.in. z odsłonięć geologicznych czy kopalń. Wykonujemy pomiary również na materiałach budowlanych, izolacyjnych, ceramicznych, itp.

Przedmiotem pomiaru jest współczynnik przewodności cieplnej, a na jego podstawie możliwość obliczenia oraz konstrukcji map rozkładu gęstości powierzchniowego strumienia cieplnego.

Laboratorium wyposażone w zestaw pomiarowy z miernikiem FOX50, firmy TA Instruments, USA wraz z oprogramowaniem. Pomiary zgodnie z normami: ASTM C518 and ISO 8301.

Wyznaczane parametry:
• współczynnik przewodności cieplnej, dla różnych temperatur (zakres temperaturowy: od -10oC do 190oC, zakres pomiarowy: od 0.1W/mK do 10W/mK)