Profil Katedry

Schemat organizacyjny Katedry Geofizyki obejmuje zespoły badawcze, prowadzące prace w zakresie praktycznie wszystkich metod geofizycznych stosowanych w poszukiwaniach złóż surowców, inżynierii i ochronie środowiska. Realizowane są badania podstawowe, które przyczyniają się do ogólnego rozwoju nauk o Ziemi oraz projekty utylitarne, zamawiane przez jednostki gospodarcze. W Katedrze Geofizyki podejmowane są prace z zakresu poszukiwania nowych bogactw naturalnych oraz szczegółowego rozpoznania i oceny parametrów petrofizycznych już odkrytych złóż.

Katedra Geofizyki liczy obecnie 22 pracowników. W tej liczbie jest 7 pracowników samodzielnych, 12 doktorów, z czego 9 jest zatrudnionych na stanowisku adiunkta, a 3 na stanowisku asystenta.

Schemat organizacyjny Katedry Geofizyki obejmuje zespoły badawcze, prowadzące prace w zakresie praktycznie wszystkich metod geofizycznych stosowanych w poszukiwaniach złóż surowców, inżynierii i ochronie środowiska.

Kierunki badawcze i metody rozwijane przez zespoły pracujące w Katedrze Geofizyki:
– Grawimetria i Magnetometria
– Georadar
– Metody Geoelektryczne
– Petrofizyka i badania laboratoryjne
– Geofizyka Otworowa
– Sejsmika

Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH od roku akademickiego 2008/2009 prowadzi samodzielny kierunek geofizyka na studiach I stopnia. Od 2011/2012 prowadzone są studia II stopnia na specjalności geofizyka stosowana, na ww. kierunku. Studenci mają również możliwość kontynuacji studiów w języku angielskim na specjalności applied geophysics (studia II stopnia).