Pracownia przetwarzania i interpetacji danych sejsmicznych

Kierownik: Kamil Cichostępski

 

Zespół sejsmiczny Katedry Geofizyki zajmuje się przetwarzaniem i interpretacją danych sejsmicznych. Dysponujemy nowoczesnymi systemami przetwarzania i interpretacji danych refleksyjnych, dzięki którym możemy wykonać przetwarzanie danych tak sejsmiki inżynierskiej jak i głębokich, sejsmicznych zdjęć strukturalno-złożowych.

 

 

Zakres działalności:

 • Przetwarzanie danych 2D/3D zarówno lądowych jak i morskich dla celów interpretacji strukturalnej i złożowej,
 • Przetwarzanie i interpretacja płytkich badań sejsmicznych: refrakcyjnych, MASW oraz wysokorozdzielczych profilowań refleksyjnych,
 • Przetwarzania i interpretacja Pionowych Profilowań Sejsmicznych 1C i 3C,
 • Konstrukcja modeli prędkościowych na podstawie danych otworowych i danych sejsmicznych dla celów konwersji czas-głębokość,
 • Metody podnoszenia rozdzielczości danych post-stack i pre-stack,
 • Modelowanie sejsmiczne w wersji akustycznej i pełnych pól falowych,
 • Strukturalna i sejsmostratygraficzna interpretacja danych post-stack,
 • Litofacjalna interpretacja danych sejsmicznych post-stack i pre-stack,
 • Jakościowa interpretacja złożowa z zastosowaniem atrybutów trasy zespolonej, DHI i AVO/AVA,
 • Ilościowa interpretacja złożowa z wykorzystaniem metod inwersji Poststack i Prestack,
 • Określenie elastycznych i petrofizycznych własności ośrodka skalnego,
 • Zastosowanie sieci neuronowych w predykcji rozkładu własności petrofizycznych ośrodka,
 • Wykorzystanie danych sejsmicznych Poststack i Prestack oraz danych otworowych w interpretacji konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów typu shalegas i tight gas. – Analiza spektralna danych sejsmicznych,
 • Studia rock physics.