Geoelektryczne

Kierownik: Grzegorz Bania, bania@agh.edu.pl, +48 12 617 23 56

  1. Stanowisko badawcze do prowadzenia modelowań analogowych 2D/3D w zakresie metody elektrooporowej.

Możliwość prowadzenia modelowań dla metod: VES, ERT i badań specjalnych (m. in. z pogrążonym źródłem). W przypadku ERT 2D profil składa się ze 100 elektrod rozmieszczonych co 1.5 cm. Istnieje możliwość wykonania badań dla obiektów anomalnych, zarówno 2D jak i 3D, wykonanych z izolatora elektrycznego i pogrążonych w wodzie.

  1. Stanowisko badawcze do prowadzenia eksperymentów w zakresie geoelektrycznych badań penetracyjnych.

Badania prowadzone są w cylindrach o średnicy 20 cm, wykonanych z plexi, w których można „zbudować” dowolny model z utworów okruchowych (np. piasku). Na pobocznicy jednego z cylindrów zainstalowane są elektrody do prowadzenia pomiarów metodą ERT 2D. Zestaw specjalnie opracowanych mikrosond umożliwia badanie przygotowanego modelu metodą penetracyjną.

Na obu stanowiskach laboratoryjnych wykorzystywana jest aparatura badawcza SuperSting R8/IP/SP (prod. AGI, USA) oraz GEOMES-RR5 (prod. ELMES-Warszawa, inż. L. Mucha).