Laboratorium Magnetometrii Środowiska

Kierownik: Anna Wojas

Wykonywane są pomiary podatności magnetycznej (w terenie i warunkach laboratoryjnych), pomiary częstotliwościowej zależności podatności magnetycznej oraz anizotropii podatności magnetycznej. Prowadzone są także pomiary całkowitego wektora indukcji pola magnetycznego Ziemi

Zastosowanie:

• badania własności magnetycznych skał,

• ocena zawartości ferromagnetycznych minerałów w glebach, osadach rzecznych i jeziornych,

• identyfikacja zanieczyszczonych poziomów w profilach glebowych,

• w badaniach stratygraficznych, archeologicznych i badaniach zmian klimatycznych.