Praktyki

Studenci odbywają praktyki terenowe z geologii ogólnej (semestr 2 studiów stacjonarnych I stopnia) i z metod geofizycznych (semestr 6 studiów stacjonarnych I stopnia). Praktyki zawodowe z geofizyki trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia.

Do najważniejszych instytucji i firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, polskie kopalnie węgla, Geopartner.