Laboratorium Badań Geoelektrycznych

Kierownik: Wojciech Klityński, Grzegorz Bania

Katedra Geofizyki dysponuje też nowoczesną aparaturą do badań metodą tomografii elektrooporowej SuperSting R8/IP/SP +112 (jednorazowo 112 elektrod), do badań indukcyjnych CMD-MiniExplorer oraz CMD-Explorer oraz własną aparaturę do Geoelektrycznych Badań Penetracyjnych. W Katedrze Geofizyki stworzono skomputeryzowane laboratorium do prowadzenia modelowań analogowych w zakresie metody tomografii elektrooporowej i geoelektrycznych badań penetracyjnych. Umożliwia ono badanie sytuacji nietypowych lub zbyt skomplikowanych do analiz wykorzystujących modelowanie numeryczne. Udzielamy konsultacji w zakresie interpretacji danych elektrooporowych (VES i ERT).
Dysponujemy również sprzętem do precyzyjnych, kontaktowych pomiarów i monitoringu temperatury (gruntu, wody, powietrza…)

Zastosowanie:
• wspomaganie badań w zakresie geologii-inżynierskiej i geotechniki
• badania strefy przypowierzchniowej dla potrzeb ochrony środowiska gruntowo-wodnego i dla archeologii
• badania dla potrzeb rozpoznawania złóż surowców skalnych,
• badania zapór, obwałowań i innych ziemnych konstrukcji inżynierskich
• badania ERT z użyciem specjalistycznych kabli podwodnych
• badania deformacji terenu w obszarach górnictwa podziemnego