Kontakt

Katedra Geofizyki
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Adres do korespondencji:
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Telefon: +48 (12) 617-23-53
e-mail: gf@agh.edu.pl