Przedmioty obieralne

Szanowni Państwo Studenci,

Katedra Geofizyki informuje, iż na rok akademicki 2020/2021 studenci Kierunku Geofizyka wybrali następujące przedmioty obieralne:

Stopień I

Rok II  – dla wszystkich studentów na roku

 • Wstęp do astrofizyki
 • Fizyczne podstawy geofizyki
 • Moduł B: Programowanie w języku JAVA cz, I i II, Programowanie w języku PYTHON cz. I i II

Rok III  – dla wszystkich studentów na roku

 • Promieniotwórczość środowiska
 • Wiertnictwo
 • Własności minerałów ilastych
 • Technical English i Well Logging

Rok IV (semestr VII) – dla wszystkich studentów na roku

 • Mechanika gruntów i skał
 • Teledetekcja
 • Moduł D: Interpretacja danych sejsmiki inżynierskiej, Geofizyka w archeologii, Interpretacja pól potencjalnych w geofizyce inżynierskiej, Zaawansowane metody analizy danych georadarowych

Stopień II

Rok II  – Applied Geophysics – for all students

 • Reservoir Geophysics
 • Geological interpretation of geophysical measurement