Oprogramowanie

Builder C++ – kompilator języka C++  firmy Embarcadero, narzędzie do tworzenia aplikacji (m.in. pakietu Geowin)

EMIGMA v7.8 firmy  PetRos EiKon Inc. Program służy do modelowań 3D danych magnetotellurycznych

Grapher (http://www.goldensoftware.com/products/grapher; http://www.grapher.pl/) – program do tworzenia wykresów 2D i 3D w zastosowaniach naukowych i inżynierskich

Hampson-Russell Suit (http://www.cgg.com/en/What-We-Do/GeoSoftware/Solutions/HampsonRussell) w pełni zintegrowane środowisko programów do interpretacji złożowej na podstawie danych geofizyki otworowej i sejsmiki

Interactive Petrophysics (http://www.lr.org/en/services/software/ip.aspx) program do przetwarzania i interpretacji danych geofizyki otworowej

IPI2WIN (http://geophys.geol.msu.ru/) inwersja 1D dla metody sondowania elektrooporowego (VES)

IX1D firmy Interpex do interpretacji 1D danych konduktometrycznych. Program służy do inwesji 1D metodami Occama i LMA i wizualizacji wyników interpretacji wzdłuż profili pomiarowych w postaci sekcji głębokościowych i elewacyjnych. http://www.interpex.com/ix1dv3/ix1dv3.htm

Matlab – oprogramowanie firmy Mathworks do przetwarzania, wizualizacji danych

MCNP6 – symulacje transportu promieniowania w różnych ośrodkach

ProMAX/SeisSpace (https://www.landmark.solutions/SeisSpace-ProMAX) – przetwarzanie danych sejsmicznych 2D, 3D, VSP, modelowanie metodą różnic skończonych w wariancie akustycznym oraz elastycznym

Oasis Montaj (Geosoft) – przetwarzanie, interpretacja i modelowanie danych grawimetrycznych i magnetycznych

OMNI 3D Survey Design and Modeling Software, Schlumberger (https://www.software.slb.com/products/omni). Specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane do projektowania badań sejsmicznych oraz modelowania teoretycznych pól falowych

OpendTect, dGB (http://www.opendtect.org/) specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w interpretacji strukturalnej danych sejsmicznych

Pakiet RESIS (oprogramowanie własne) – przetwarzanie i analiza danych elektrooporowych

ReflexW – oprogramowanie niemieckiej firmy Sandmeier do przetwarzania, modelowania danych georadarowych (i sejsmicznych)

RES2DINV (http://www.geotomosoft.com/) – inwersja 2D dla metod tomografii elektrooporowej (ERT) i polaryzacji wzbudzonej (IP)

RES2DMOD (http://www.geotomosoft.com/) – modelowanie 2D dla metod tomografii elektrooporowej (ERT) i polaryzacji wzbudzonej (IP)

RES3DINV (http://www.geotomosoft.com/) – inwersja 3D dla metod tomografii elektrooporowej (ERT) i polaryzacji wzbudzonej (IP)

RES3DMOD (http://www.geotomosoft.com/) – modelowanie 3D dla metod tomografii elektrooporowej (ERT) i polaryzacji wzbudzonej (IP)

Seismic Unix system – system do przetwarzania, modelowania danych sejsmicznych (i georadarowych), pochodzący z Colorado School of Mines

Sufer (http://www.goldensoftware.com/products/surfer; http://www.surfer.net.pl/) program do wizualizacji danych XYZ, tworzenia map, przekrojów, rzutów na płaszczyznę oraz obliczeń na mapach

Techlog, Schlumberger (https://www.software.slb.com/products/techlog) oprogramowanie służące do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki otworowej, danych laboratoryjnych i wiertniczych

Vista Desktop Seismic Data Processing Software, Schlumberger (https://www.software.slb.com/products/vista). Specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane do przetwarzania danych sejsmiki lądowej i morskiej oraz danych VSP

Geogiga Surface Plus (https://www.geogiga.com/) – przetwarzanie i analiza danych sejsmicznych pomierzonych z wykorzystaniem metod fal powierzchniowych (MASW, MALW, SPAC, ESAC)

winMAW (https://www.winmasw.com/) – modelowanie, przetwarzanie i łączona analiza danych sejsmicznych pomierzonych z wykorzystaniem metod fal powierzchniowych (MASW, MALW, SPAC, ESAC, H/V)

ZondST2D (http://zond-geo.com/english/zond-software/seismic-tomography/zondst2d/) – przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznej tomografii refrakcyjnej (SRT-P, SRT-S, crosshole) i MASW

SeisImager/2D (https://www.geometrics.com/software/seisimager-2d/) – przetwarzanie i interpretacja danych sejsmiki refrakcyjnej i sejsmicznej tomografii refrakcyjnej (SRT-P, SRT-S)