Aktualności

Informacja o Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego (2 czerwca 2020)

Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego.

Zgodnie z Regulaminem ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Stypendium. Wnioski należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ AGH. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października 2020 r.

Szczegóły dotyczące składania wniosków są przedstawione w Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego (zał. Nr 1 do Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu).
Konieczne zmiany są zawarte w Zarządzeniu Nr 66/2019 z dnia 31 października r. 2019.

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna,
Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH,
członkini Kapituły Stypendium

 Kraków, 2 czerwca 2020


Ogłoszenie

Firma GISON (Zakopiańska 85, 30-418 Kraków, tel. 12 260 94 74), mając dobre doświadczenie we współpracy z Wydziałem Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH przy realizacji projektu „Wysokiej jakości staże dla studentów AGH w Krakowie” w roku 2018, zaprasza do zgłaszania się w celu odbycia stażu w miesiącach: czerwiec – październik, 2019 r., na warunkach zaproponowanych przez firmę.

Zgłoszenia (po 1. czerwca 2019 r.) prosimy kierować do:

Pauliny Płatkowskiej  +48 723 447 661(paulina.platkowska@gison.pl).

Jadwiga Jarzyna,

Kraków, 22.05.2019

 


Informacja o Stypendium im. Profesora  Adama M. Dziewońskiego

Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego.

Zgodnie z Regulaminem ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Stypendium. Wnioski należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ AGH. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października 2019 r. Wnioski można składać w Dziekanacie WGGiOŚ AGH oraz w Sekretariacie Katedry Geofizyki WGGiOŚ AGH.

Szczegóły dotyczące składania wniosków są przedstawione w Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego (zał. Nr 1 do Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu).

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna,
Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH,
członkini Kapituły Stypendium


Informacja o Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego

Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego.

Zgodnie z Regulaminem ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Stypendium. Wnioski należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ AGH. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października 2018 r.

Szczegóły dotyczące składania wniosków są przedstawione w Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego (zał. Nr 1 do Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 oraz w załączniku nr 1 do Regulaminu).

W związku ze zmianą przedmiotów w ramach programu kształcenia na kierunku Geofizyka na studiach II stopnia Wnioskujący o stypendium proszeni są o zapoznanie się z Zarządzeniem J.M. Rektora AGH Nr 25 z dnia 11 czerwca 2018 r.

Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna,
Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH,
członkini Kapituły Stypendium