Badania radiometryczne

Kierownik: Nguyen Dinh Chau, cnd@agh.edu.pl +48 12 8883983 oraz Marcin Zych, zych@geol.agh.edu.pl telefon: +48 126172423

 

Aparatura:

tor pomiarowy spektrometrii gamma firmy ORTEC, z kryształem studzienkowym NaI(Tl) lub kryształem 2” LaBr3(Ce), wzorce aktywności RGK, RGU oraz RGTh, dwukomorowy analizator promieniowania alfa firmy ORTEC

Mierzone parametry: oznaczania zawartości K, U (Ra), Th oraz pierwiastków alfa-promieniotwórczych

Opis: Pomiar małych próbek o masie 40 g, które wcześniej są proszkowane, ważone, suszone i zamykane w pojemnikach (ok. 3-4 tygodnie), celem uzyskania równowagi promieniotwórczej. Po tym okresie próbki są mierzone w torze spektrometrycznym gamma do wyznaczenia koncentracji K, U (Ra), Th. Do pomiaru zawartości nuklidów alfa-promieniotwórczych próbki są specjalnie przygotowywane i mierzone w komorze próżniowej za pomocą krzemowego detektora półprzewodnikowego.

Laboratorium ma także możliwości w zakresie opracowania i przeprowadzenia pomiarów za pomocą znaczników lub metodą absorpcji promieniowania gamma przepływów jedno i wielofazowych w kanałach otwartych i zamkniętych. Do mierzonych parametrów należą: prędkości fazy mniejszościowej (absorpcja promieniowania gamma) lub poszczególnych faz (znaczniki promieniotwórcze), współczynnik wypełnienia fazy gazowej, rozpoznawanie typów przepływu.