Partnerzy

Katedra Geofizyki współpracuje z krajowymi jednostkami geofizycznymi i geologicznymi o charakterze naukowo-badawczym (PAN, PIG, GIG, IGNiG) i przemysłowym (GK Processing Sp. z o.o. w Krakowie, Geofizyka Toruń Sp. z o.o., PBG, PGNiG S.A., KGHM Polska Miedź oraz spółkami węglowymi i innymi jednostkami przemysłowymi). Współpraca ta jest źródłem inspiracji do podejmowania nowych tematów, których rozwiązanie przynosi korzyści polskiej gospodarce oraz jest płaszczyzną weryfikacji nowych teorii, metodyk i technik w praktyce.

Spośród jednostek zagranicznych Katedra Geofizyki utrzymuje najdłuższą, nieprzerwaną współpracę z Instytutem Geofizyki Wietnamskiej Akademii Nauk i Technologii w Hanoi (od r. 1993 – do chwili obecnej). Najdłużej, bo od 2002 r. utrzymuje się wymiana zagraniczna studentów specjalności geofizycznych oraz geologii naftowej z Norwegian University of Science and Technology, NTNU, Trondheim. Najpierw podstawę wymiany stanowiła trójstronna umowa między NTNU, AGH i Technische Universitat Bergakademie we Freibergu oraz firmą VNG – Verbundnetz Gas AG z Lipska. Od roku 2006 wymiana odbywa się w ramach projektu Socrates/Erasmus.