Granty i projekty aktualnie realizowane

  • Grant NCN „OPUS-18″ pt. “Geofizyczne odwzorowanie melanży w płytkich strefach pasm orogenicznych – przykład pieniński pas skałkowy” Nr NCN – 2019/35/B/ST10/00241 Nr umowy w AGH : 18.18.140.05440 Okres realizacji: czerwiec 2020 – czerwiec 2023
    kierownik: Jan Golonka

 

  • umowa z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie pt. Sejsmiczny monitoring zmian dynamicznych górotworu w pasie filara ochronnego drogi krajowej Kraków – Sandomierz oraz w wybranych rejonach Kopalni Siarki „Osiek”
    kierownik: Jerzy Dec

 

  • umowa z Hydrowiert Sp. z o.o. „Wykonanie badań i sporządzenie dokumentacji sejsmicznej dla wykonywania otworów do zatłaczania hydromieszaniny w ramach realizacji Projektu nr RPSW.01.02.00-26-0019/18 pt. Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszaniny w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój 2 energetyczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”
    kierownik: Jerzy Dec