Laboratorium Badań Radiometrycznych

Kierownik: Nguyen Dinh Chau i Marcin Zych

Zespół badań radiometrycznych prowadzi pomiary laboratoryjne w zakresie:

  • zawartości izotopów promieniotwórczych (uranu, toru, radu, radonu, ołowiu i polonu) w próbkach stałych i ciekłych,
  • oceny oddziaływania promieniowania jonizującego z środowiskiem,
  • ekspertyz stanu zagrożenia radiologicznego powstałego z działalności górnictwa i prac geologiczno-poszukiwawczych.

Wyniki mają zastosowanie w geofizyce inżynierskiej i górniczej, inżynierii środowiska oraz hydrogeologii.

Wallac Guardian spektrometr alfa/beta z ciekłym scyntylatorem

Stanowisko pomiarowe naturalnej promieniotwórczości gamma oraz alfa.

  • Tor pomiarowy gamma oparty na sondzie scyntylacyjnej z studzienkowym kryształem NaI(Tl). Zasilanie oraz przetwarzanie sygnału poprzez urządzenie DigiBase, sterowane oprogramowaniem firmy ORTEC – ScintiVision.
  • Tor pomiarowy alfa oparty o dwukomorowy spektrometr ALPHA-DUO, sterowany poprzez oprogramowanie AlphaVision (ORTEC).

Na wyposażeniu laboratorium znajdują się certyfikowane przez IAEA wzorce RGK-1, RGU-1, RGTh-1.