Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. inż. Edyta PUSKARCZYK
prof. AGH

Kierownik Katedry

A-0, p. I, pok. 115a
e-mail: puskar@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 32 29

zainteresowania badawcze: petrofizyka, geofizyka otworowa, NMR, statystyka, machine learning

Publikacje www

prof. dr hab. inż. Artur Błachowski 

A-0, p. I, pok. 119d
e-mail: artur.blachowski@agh.edu.pl
telefon: +48 728 301 013

zainteresowania badawcze: spektroskopia Mössbauera i jej zastosowania w
badaniach materiałów geologicznych

Publikacje www

dr hab. inż. Sławomir PORZUCEK
prof. AGH

A-0, p. I, pok. 119e,
e-mail: porzucek@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 23 54

zainteresowania badawcze: grawimetria w badaniach poszukiwawczych, inżynierskich i archeologicznych, mikrograwimetria w inżynierii środowiska i górnictwie, interpretacja danych grawimetrycznych.

Publikacje www

dr hab. inż. Marcin ZYCH
prof. AGH

A-0, p. II, pok. 231b
e-mail: zych@agh.edu.pl,
telefon: +48 12 617 24 23

zainteresowania badawcze:geofizyka jądrowa, budowa aparatury badawczej, radioizotopowe pomiary przemysłowe

Publikacje www

dr inż. Jerzy KARCZEWSKI

A-0, p. I, pok. 124b
e-mail: karcz@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 46 99

zainteresowania badawcze: metoda georadarowa, Geowin – współautor oprogramowania, teoria sygnałów, przetwarzanie danych

Publikacje www

dr inż. Wojciech KLITYŃSKI

A-0, p. I, pok. 124
e-mail: gpklityn@agh.edu.pl
telefon:+48 12 617 24 24

zainteresowania badawcze: interpretacja 1D i 2D danych magnetotellurycznych, interpretacja ilościowa danych w metodzie procesów przejściowych (TDEM), interpretacja ilościowa danych konduktometrycznych.

Publikacje www

dr hab. inż. Paulina
KRAKOWSKA-MADEJSKA
prof. AGH

A0, p. I, pok. 119c
e-mail: krakow@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 32 30

zainteresowania badawcze: petrofizyka, geofizyka otworowa, metody numeryczne

Publikacje www

dr inż. Monika ŁÓJ

A-0, p. I, pok. 119e
e-mail: mloj@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 23 54

zainteresowania badawcze: grawimetria i magnetometria w badaniach poszukiwawczych, inżynierskich i archeologicznych, mikrograwimetria w inżynierii środowiska i górnictwie, interpretacja danych grawimetrycznych i magnetycznych.

Publikacje www

dr inż. Paweł MARZEC

A-0, II p., pok. 223a
e-mail: marzec@agh.edu.pl
telefon:+48 12 617 24 07

zainteresowania badawcze: strukturalna interpretacja danych sejsmicznych, geologiczna interpretacja, sejsmika straygraficzna

Publikacje www

dr inż. Grzegorz BANIA

A-0, niski parter, 019e
e-mail: bania@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 23 56

zainteresowania badawcze: metody geoelektryczne w problematyce ochrony i inżynierii środowiska, geoelektryczne modelowania numeryczne i analogowe

Publikacje www

dr inż. Kamil CICHOSTĘPSKI

A-0, p. III, 347b
e-mail:kcichy@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 24 16

zainteresowania badawcze: sejsmika inżynierska, przetwarzanie danych sejsmicznych, sejsmiczna interpretacja złożowa

Publikacje www

dr inż. Anna KWIETNIAK

A-0, p. III, pok. 347b
e-mail:akwt@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 24 16

zainteresowania badawcze: interpretacja litofacjalna i strukturalna, analiza spektralna, inwersja sejsmiczna

Publikacje www

dr inż. Anna WOJAS

A-0, p. I, pok. 115a
e-mail:awojas@agh.edu.pl
telefon: +48 12 617 32 29

zainteresowania badawcze: magnetyzm środowiska, względne zmiany wiekowe pola magnetycznego Ziemi na profilu Zgorzelec-Wiżajny

Publikacje www