Laboratorium Badań Sejsmicznych

Kierwonik: Jerzy Dec

Katedra Geofizyki dysponuje nowoczesnym systemem sejsmicznym do pomiarów inżynierskich i prospekcyjnych. Jako źródło drgań wykorzystywany jest mobilny system ESS-500 o dużej energii (na zdjęciu) a w badaniach otworowych Sparker. Do rejestracji danych polowych stosujemy 48 kanałowy sejsmograf Geode-48. Czujniki drgań o częstotliwości od 4Hz do 100Hz oraz streamer hydrofonowy umożliwiają rejestrację przebiegów falowych o różnym spektrum – od fali powierzchniowej aż do wysokoczęstotliwościowych fal w skałach i konstrukcjach betonowych.

Zastosowanie:

• polowe badania właściwości sprężystych skał,

• badania strefy przypowierzchniowej metodą MASW dla potrzeb geotechniki,

• refrakcyjne badania podłoża skalnego,

• sejsmiczne, refleksyjne badania strukturalne do głębokości ok 500m,

• badania zapór, obwałowań i innych konstrukcji

Czasowy przekrój sejsmiczny (parametr lambda*ro )